You are here: Αρχική Ειδήσεις Επαφές Συνάντηση τῶν Προκαθημενών τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς μέ τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς

Συνάντηση τῶν Προκαθημενών τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς μέ τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς

PDFΕκτύπωση

Συνάντηση τῶν Προκαθημενών τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς μέ τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς

 

Συνάντηση τῶν Σεπτῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ τὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ζοζὲ Μανουὲλ Μπαρόζο πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς 18ης Σεπτεμβρίου 2012 στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, στὶς Βρυξέλλες.

Οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος Β’, Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ἐκπροσωποῦντες καὶ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιο καὶ συνοδευόμενοι ἀπὸ τὴν Εὐρωβουλευτὴ κα. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρώην Ἀντιπρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἔθεσαν τὸ φλέγον ζήτημα τῆς ταραχώδους καταστάσεως ποῦ ἐπικρατεῖ στὴν Συρία καὶ γενικότερα στὴν Μέση Ἀνατολή, ζητῶντας ἀπὸ τὰ κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως νά προασπίσουν τὰ δικαιώματα τῶν χριστιανῶν, καθὼς καὶ συμβάλλουν καθοριστικὰ στὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφάλειας ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Ἀπαντῶντας στὴν προσφώνηση τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ζοζὲ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν χαρά του για τὴν ἐπισκεψη καὶ τοὺς λόγους αὐτῶν.

Συνέχισε λέγοντας ὅτι οἱ θέσεις ποὺ ἐκφράστηκαν στὴν προσφώνηση συμπίπτουν μὲ αὐτὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ προτεραιότητα μεγίστης σημασίας ἐνῶ ἡ προστασία τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ καταπιέζονται ἢ καταδιώκονται, ἀνήκει στὰ ἄμεσα καὶ ζωηρὰ ἐνδιαφέροντα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ἡ Εὐρώπη παρακολουθεῖ μὲ προσοχὴ τὶς ἐξελίξεις καὶ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τὴν εἰρήνευση στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ἀνέφερε ὅτι ἔχει ἐπισκεφθεῖ χῶρες μὲ χριστιανικὸ πολιτισμὸ ὅπως ἡ Αἴγυπτος, τὸ Ἰσραήλ, ἡ Παλαιστίνη καὶ ἡ Τουρκία καὶ ἔχει συναντηθεῖ μὲ θρησκευτικοὺς ἀρχηγοὺς δίνοντας χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὴν συνάντησή του στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Πρόσφατα δὲ τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου ἐξοχώτατος κ. Μοχάμεντ Μόρσι.

Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴ βάση γιά μία συνεργασία πρὸς στήριξη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ὀλοκληρώνοντας ἀνέφερε ὅτι ἔχει ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι χαίρει νὰ ἔχει Ἕλληνες συνεργάτες, ὅπως τὴν Ἑλληνίδα Εὐρωβουλευτὴ κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρώην Ἀντιπρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τὸν κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Διευθυντὴ καὶ κύριο σύμβουλο τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκης Πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Κατὰ τὴν συνάντηση, οἱ Σεπτοὶ Προκαθήμενοι ἐπέδωσαν κοινὴ Ἐπιστολὴ ἀναφέροντας προτεινόμενες ἐνέργειες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιά τὴν προστασία τῶν χώρων λατρείας, μνημείων πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἐλεύθερης ἄσκησης τῆς λατρείας ὁπουδήποτε ἀπό τοὺς ὁ παδοὺς τῶν τριῶν ἀβρααμικῶν θρησκειῶν.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ θεσμοθετηθεῖ ἡ συνάντηση τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀκολούθως παρατίθεται τὸ κείμενο τῆς κοινῆς Ἀναφορᾶς τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς γιά τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν χριστιανῶν.

 

INITIATIVE OF THE HEADS OF THE ORTHODOX CHURCHES OF THE MIDDLE EAST CONCERNING THE SITUATION OF THE CHRISTIANS IN THE REGION TO THE EUROPEAN UNION.

We Christians have been living in the region of the Middle East since ancient times. Therefore, we consider that all efforts aiming at ousting us are unreasonable and unjust. Even when other religions conquered our land, we have always managed to adjust ourselves and find ways of symbiosis and peaceful coexistence with them.

However, the recent increasing influence of extreme fundamentalist elements in the region, directly jeopardizes the lives of Christians in their ancient cradles. We witness daily aggressions against Christian places of worship, killings of innocent people, violent acts and atrocities against Christian properties, as well as violations of the most elementary human rights of Christians. Christians are thus forced towards expatriation. Thousands have already left their ancient cradles and have become refugees in various parts of the world, seeking more security.

We call upon the European Union and all those willing to intervene, in order to put an end to this blatant injustice. More specifically, we call upon them to exercise their influence in order to protect all aspects of religious freedom and worship in the region. Moreover, we would appeal to them to preserve and save from desecration and pillage the places of worship and the Christian cultural monuments in this tumultuous land, e.g. in Syria and the occupied Cyprus.

These temples and monuments are part of the world cultural heritage, therefore belonging to Humanity as a whole.

As Christian leaders, we call upon all the religious and political leaders and every person of good will to contribute to the peaceful coexistence of all the Communities in the Middle East.

We reiterate the commitment of our Orthodox Churches to the Middle East Council of Churches and pursue through it the strengthening of relations among all Christians of the Middle East and the development of friendly, harmonious and peaceful relations among the believers of the Abrahamic religions.

As Heads of the Orthodox Churches we cannot remain indifferent towards the challenges facing our region, in view of the political and socio-economic changes taking place there nowadays. We therefore underline the need for a peaceful solution of all conflicts, through constructive dialogue.

Moreover, we stress that Syria is a country in which churches have always co-existed side by side with mosques, in a unique symbolism of symbiosis, fraternity and mutual respect, bringing people closer together. As Heads of Churches of the Middle East, Alexandria, Antioch, Jerusalem and Cyprus, we reiterate our commitment to support all the efforts and necessary initiatives, aiming at restoring peace and tranquillity in that country.

Brussels, 18th September, 2012

 

†Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa Theodoros II,

†Patriarch of Antioch Ignatius IV,

†Patriarch of Jerusalem Theophilos III,

†Archbishop of New Justiniana and All Cyprus Chrysostomos II