Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος ἐγεννήθη τήν 16ην Ἀπριλίου 1966 εἰς τό χωρίον Πέρα Ὀρεινῆς Λευκωσίας.

Μετά τήν ἀποφοίτησιν του ἀπό τό Λύκειον "Ἐθνομάρτυρος Κυπριανοῦ" Στροβόλου τό 1984 ὑπηρέτησεν τήν στρατιωτικήν του θητεία εἰς τάς τάξεις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς ἀπό τήν ὁποίαν καί ἀπελύθη τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1986. Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τό Τμῆμα Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν . Μετά τήν ἀποφοίτησιν του τό 1990 ἐσυνέχισεν τάς σπουδάς του εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν τό 1994.

Ἐπέστρεψεν εἰς τήν Κύπρον καί ὑπηρέτησεν ὡς καθηγητής εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν "Ἀπόστολος Βαρνάβας." Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1995 ἐνετάχθη εἰς τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μαχαιρᾶ.

Τήν 15ην Αὐγούστου 1998 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ.Βασιλείου. Τόν Φεβρουάριον τοῦ 1999 κατόπιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ κ.Ἀθανασίου εἰς Μητροπολίτην Λεμεσοῦ, μετέβη μετ' αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1999 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, τόν Μάρτιον τοῦ 2000 προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί τόν Δεκέμβριον τοῦ 2001 εἰς πνευματικόν ὑπό τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ ὑπηρέτησεν ὡς λειτουργός τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν κοινοτήτων Π.Πλατρῶν, Κάτω Ἀμιάντου, καί τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Λεμεσοῦ καί ὡς πνευματικός εἰς γυμνάσια καί λύκεια τῆς πόλεως Λεμεσοῦ.

Ἐπίσης ὑπηρέτησεν ὡς:

  • Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Σολομῶντος Παναγίδη κατά τήν περίοδον 2000-2006.
  • Ἱδρυτικόν μέλος καί Πρόεδρος τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἔρευνας καί Ἐκπαιδεύσεως κατά τά ἔτη 2004-2007.
  • Ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου Μνημείων καί Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

Τήν 5ην Ὀκτωβρίου 2007 εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετά ἀπό πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου ἐξελέγη ὡς βοηθός Ἐπίσκοπός του ὑπό τόν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Νεαπόλεως.

Ἡ χειροτονία του εἰς Ἐπίσκοπον ἐγένετο τήν 27ην Ὀκτωβρίου 2007.

Μετὰ τὴν ἐπίσημον ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τὴν 27ην Νοεμβρίου 2013 ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς νέαν ἐπίσημον ἑορτὴν τῶν ὀνομαστηρίων του ὅρισε τήν 2α Δεκεμβρίου.

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191