Η Κεντρική Επιτροπή της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών πραγματοποίησε την τελευταία συνάντησή της πριν από την Γενική Συνέλευση, στις Βρυξέλλες από τις 12 – 14 Μαρτίου. Κατά την διάρκεια των τριήμερων συνεδριάσεων η Κ.Ε. πληροφορήθηκε για την πορεία των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της Δ.Ε.Ε. που βρίσκονται εν εξελίξει. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση αποτίμησης του έργου της Δ.Ε.Ε. κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και μελετήθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες του οργανισμού για τα επόμενα πέντε. Τα μέλη της Κ.Ε. άκουσαν τις εκθέσεις του Προέδρου, αγγλικανού Επισκόπου Christopher Hill, του Γενικού Γραμματέα, πρωτοπρεσβύτερου π. Θεοδώρου Huttunen, του ταμία κ. M. Bubic και της Γενικής Γραμματέως της Επιτροπής Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη κας D. Peschke. Μετά από σειρά ετών τα οικονομικά της Δ.Ε.Ε. έχουν σταθεροποιηθεί. Για την εδραίωση της θετικής πορείας, η Κ.Ε. κατόπιν πρότασης του ταμία της, υιοθέτησε ένα νέο σχήμα καθορισμού της ετήσιας συνεισφοράς των μελών του οργανισμού. Η νέα αυτή μέθοδος θα προταθεί για τελική έγκριση κατά την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο Novi Sad της Σερβίας. Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι το «Ἔσεσθαί μοι μάρτυρες». Σε αυτή θα συμμετάσχουν 500 αντιπρόσωποι εκκλησιών, συνεργαζόμενων οργανισμών και εθνικών συμβουλίων εκκλησιών, από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Η Κ.Ε. αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης κ. L. Nathaniel για την προπαρασκευαστική πορεία, έλαβε τις δέουσες αποφάσεις σε θέματα που εγέρθηκαν.

Τέλος η Κ.Ε. εξέδωσε δύο ανακοινωθέντα που αφορούν την απόπειρα του ισραηλιτικού κράτους για επιβολή φόρων στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων στο Ισραήλ και την προσπάθεια της κυβέρνησης της Ισλανδίας να ποινικοποιήσει την περιτομή.

20180316

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191