CROCEU wide

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 συμπληρώνονται 70 έτη από την κομβικής σημασίας ημέρα της 10ης Δεκεμβρίου του 1948, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διεξήγαγε ψηφοφορία και υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά το τέλος του πιο φρικιαστικού και καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας –του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου— ο οποίος στοίχισε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και τρομερές υλικές ζημιές. Ως συνέπεια αυτού, η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός ήλθαν ενώπιον ενός ακόμη ιστορικού διλήμματος, για το πώς θα έπρεπε να προχωρήσουν μεταπολεμικά. Είχε γίνει πλέον ξεκάθαρο σε κάθε λαό της γης ότι η ειρήνη θα μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο με κοινές προσπάθειες. Στα χρόνια αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κεντρικό μέλημα ήταν η διασφάλιση της ειρήνης και των δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, εθνότητας, θρησκείας ή κοινωνικής τάξεως. Το κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι εμποτισμένο από την ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας.

Αναντίρρητα, η Διακήρυξη διαπνέεται από πνεύμα Χριστιανικό. Επιπλέον, έχει και κοινές αξίες με την Αγία Γραφή. Λόγω της συγγένειας αυτής, στο Πρώτο Άρθρο της Διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Η έμπρακτη αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων τότε μόνο είναι εφικτή, όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη και αγάπη. Ο άνθρωπος έχει προικισθεί με λογική και συνείδηση από τον Δημιουργό του. Αφού αυτά αποτελούν δώρο του Θεού, η τήρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υποχρέωση που αφορά τόσο τον ανθρώπινο νόμο όσο και τον Νόμο του Θεού. Ουσιαστικά, τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα συνιστούν μία πολιτική απάντηση στο ερώτημα «πώς μπορώ να ζήσω αρμονικά με τους άλλους» — με τον Άλλον που είναι ο Θεός και με τους άλλους που είναι τα αδέλφια μας.

Ωστόσο, εξ αιτίας του κυρίαρχου ατομικιστικού αφηγήματος του 20ου αιώνα, καθώς και της πολιτικής «ορθότητας» (ή «ουδετερότητας») που γίνεται συχνά το άλλοθι για μία πολιτική αδράνεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα σταδιακά απώλεσαν την ευρεία δημόσια απήχηση που είχαν αρχικά. Και το χειρότερο, σταδιακά ερμηνεύτηκε ότι έχουν αμυντικό χαρακτήρα, όχι προς όφελος της κοινότητας εν συνόλῳ, αλλά μάλλον για την εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων ή μειοψηφιών στην αντιπαράθεσή τους προς πλειοψηφίες. Οι εξελίξεις αυτές δεν βοήθησαν στην επικράτηση της ειρήνης, καθώς η κοινότητα μετετράπη, τρόπον τινά, σε μία αρένα αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποκομμένα από το θρησκευτικό περιβάλλον όπου γεννήθηκαν και από τον κοινωνικό στόχο για μία κοινή ζωή πιο αρμονική, έχουν καταντήσει «κενό γράμμα». Για τούτο και είναι σήμερα αναγκαίο να τονίζεται η κοινωνική τους διάσταση και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να καταστεί σαφές ότι υπάρχει οργανική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και το θρησκευτικό-πολιτιστικό περιβάλλον όπου έχουν όλα αυτά γεννηθεί.

Για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε ότι αποστολή των Κρατών είναι και η προστασία της θεμελιώδους ανάγκης των ανθρώπων να τηρούν τις θρησκευτικές τους παραδόσεις. Συναφώς, είναι υποχρεωμένα όπως παρέχουν στήριξη στους ανθρώπους που θρησκεύουν για την πνευματική υγεία τόσο των ιδίων όσο και ολόκληρης της κοινωνίας, και παράλληλα όπως εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι τηρούν τις θρησκευτικές τους παραδόσεις με ευπρέπεια, δηλαδή κατά τρόπο που δεν υψώνει τείχη προς τον πλησίον, αλλά γίνεται ειρηνικά και χωρίς να προκαλεί φόβο.

Ως Αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγχαίρουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για αυτήν την αξιομνημόνευτη επέτειο. Επιπλέον, εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων δύνανται να είναι διασφαλισμένα, εφόσον δεν αντίκεινται στον αιώνιο Νόμο του Θεού και στην τελείωση για την οποία έχουν πλασθεί όλοι οι άνθρωποι: «῎Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν» (Ματθ. 5: 48).

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191