European Syriac Centre 10 01 2019

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2019

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Ευρωβουλευτής Lukas Mandl διοργάνωσε ένα πρωϊνό εργασίας διαθρησκειακού και πολιτιστικού διαλόγου, με θέμα την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα «Ευρωπαϊκό Συρο-Αραμαϊκό Κέντρο» στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τελώντας υπό την αιγίδα των Προέδρων της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον Διαπολιτισμικό και Διαθρησκειακό Διάλογο του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), των Ευρωβουλευτών κκ. György Hölvényi και Jan Olbrycht.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήσαν οι Καθηγητές Πανεπιστημίου Δρ. Erhard Busek (πρ. Αυστριακός Αντικαγκελλάριος), Δρ. Aho Shemunkasho (Καθ. Παν/μίου Σάλτσμπουργκ στην έδρα Συριακής Θεολογίας) και Δρ. Peter A. Bruck (Πρόεδρος του Συρο-Αραμαϊκού Ιδρύματος, στο Σάλτσμπουργκ). Οι διακεκριμένοι Καθηγητές παρουσίασαν ένα σύντομο ιστορικό διάγραμμα του Συρο-Αραμαϊκού πολιτισμού (με 3.000 έτη διαρκούς γραπτής παράδοσης!) και της θέσεως αυτού εντός του μεσανατολικού ιστορικού γίγνεσθαι, και κατόπιν ανέλυσαν την εξαιρετική σημασία της Συριακής γλώσσας (κοινού γλωσσικού οργάνου της Ανατολικής Μεσογείου, μαζί με την Ελληνιστική Κοινή, κατά την πρωτοχριστιανική εποχή), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την χριστιανική ιστορία, τις θρησκειολογικές σπουδές, την συγκριτική γλωσσολογία, την μετάφραση χριστιανικών χειρογράφων κ.λπ. Παράλληλα, τόνισαν τον «διαμεσολαβητικό ρόλο» μεταξύ λαών και θρησκειών που διαδραμάτισε στον ευρασιατικό χώρο η ιδιαίτερη αυτή Χριστιανική παράδοση.

Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες σκιαγράφησαν τις σοβαρότατες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Συρο-Αραμαϊκός πολιτισμός, τόσο στην καθημαγμένη από τους πολέμους ιστορική κοιτίδα του, όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει καταφύγει η Συρο-Αραμαϊκή διασπορά. Εξήγησαν ότι η άψογη ενσωμάτωση των Συρο-Αραμαίων στις νέες πατρίδες τους, χάρη και στην συνάφεια που έχει ο λαός αυτός με θεμελιώδη στοιχεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, συνιστά εν ταυτώ και σοβαρή απειλή να επέλθει το ιστορικό τέλος της αρχαιοπινούς γλώσσας και ταυτότητας των ανθρώπων αυτών. Οι ομιλητές υπογράμμισαν, με τον τρόπο αυτό,  και την αναγκαιότητα όπως διαφυλαχθεί, με κάθε πρόσφορο μέσον, ο Συρο-Αραμαϊκός πολιτισμός, καθώς αποτελεί ανεκτίμητο κομμάτι της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πρόταση για την ίδρυση ενός «Ευρωπαϊκού Συρο-Αραμαϊκού Κέντρου» στην Αυστρία (Σάλτσμπουργκ), στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συρο-Αραμαϊκής διασποράς. Το Κέντρο αυτό θα μπορούσε να έχει καθοριστικό ρόλο στην διάδοση των Συρο-Αραμαϊκών σπουδών και της πολιτιστικής αυτοσυνειδησίας των μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς της Διασποράς, αλλά και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και σε ακαδημαϊκούς ερευνητές από όλον τον κόσμο.

Την Επιτροπή των Αντιπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CROCEU) εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Η Εκκλησία της Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Ιωάννου. Η παρέμβαση του Θεοφιλέστατου Πορφυρίου εστίασε στην σπουδαιότητα της προσπάθειας να διασωθεί η αρχαϊκή αυτή χριστιανική παράδοση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί, εν τέλει, μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέσει αποφασιστικά τα εμπλεκόμενα κράτη (Ιράκ, Συρία και Τουρκία), ώστε να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εναπομείνασα Συρο-Αραμαϊκή μειονότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, οφείλει να στηρίξει την διασφάλιση της ασφαλούς επανόδου και διαβίωσης των εκτοπισθέντων Συρο-Αραμαίων στις χώρες προέλευσής τους. Η Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικής σημασίας χώρος για τον χριστιανισμό, διότι αποτελεί το λίκνο του.

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191