Τήν Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος εἶχε συνάντηση μέ τήν κυπρία Ἐπίτροπο Πολιτισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κα Ἀνδρούλλα Βασιλείου. Κατά αὐτήν ἐνημέρωσε τήν κα Βασιλείου γιά τήν τραγική κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν κατεχομένων ἀπό τίς τουρκικές δυνάμεις χριστιανικῶν μνημείων καί ἐπέδωσε σ'αὐτήν γραπτό ὑπόμνημα. Ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη γιά οὐσιαστικότερη ἐμπλοκή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στόν ἀγῶνα γιά τήν συντήρηση, διάσωση καί ἐπαναλειτουργία τῶν κατεχόμενων χώρων λατρείας. Προτάθηκαν ἀκόμα συγκεκριμένες εἰσηγήσεις πρός τήν Ἐπίτροπο, ἡ ὑλοποίηση τῶν ὁποίων θά ὁδηγήσει στήν συνέχιση τῆς ἐν ἐξελίξει προσπάθειας ἀρχιτεκτονικῆς ἀποτύπωσης, σημαντικοῦ μέρους τῶν θρησκευτικῶν μνημείων.

Ἡ κα Βασιλείου ὡς καθ'ὕλην ἁρμόδια Ἐπίτροπος, ἐπέδειξε ζωηρό ἐνδιαφέρον καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἐνεργήσει κατά τόν μέγιστο δυνατό βαθμό καί τρόπο πρός τόν σκοπό αὐτό. Ἡ διάσωση καί ἐπαναλειτουργία τῶν θρησκευτικῶν χώρων λατρείας θά βοηθήσει τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν δύο κοινοτήτων στό νησί. Αὐτό ἀποτελεῖ μόνιμο στόχο καί ἐπιδίωξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

2010 3sept

2010 3septp2

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191