23 3 2013

Στὸ Μάαστριχτ τῆς Ὀλλανδίας ἐντοπίστηκε ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμοὺς (Βρυξέλλες) κυπριακὴ μεταβυζαντινὴ εἰκόνα τοῦ Ἐπιτάφιου Χριστοῦ (40x24 ἐκ.) τοῦ 18ου αἰῶνα τὸν περασμένο Φεβρουάριο. Ἡ εἰκόνα ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς κυπριακῆς ἁγιογραφίας τῆς περιόδου καὶ ἀπεικονίζει τὸν Χριστὸ νεκρό, ἐντὸς τοῦ τάφου. Ζευγάρι ἀγγέλων ὑπερίπταται πάνω ἀπὸ τὸ ἐνταφιασμένο σῶμα, ἔχοντας στὸ πρόσωπο τους ἔντονα ζωγραφισμένο τὸν πόνο καὶ τὴν ἔκπληξη γιά τὸ θεῖο δράμα. Πιὸ πίσω ὁ τίμιος σταυρὸς μαζὶ μὲ τὰ σύμβολα τοῦ πάθους: τὴν λόγχη καὶ τὸν σπόγγο.

Ἡ εἰκόνα προέρχεται, ἀπὸ ἄγνωστο μέχρι σήμερα ναό, τῆς κατεχόμενης ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα βόρειας Κύπρου. Κλάπηκε καὶ παράνομα ἐξήχθηκε ἀπὸ τὸ νησὶ μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή.

Ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος μετέβη τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου στὸ Μάαστριχτ καὶ παρέλαβε τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὸν δημοπρατικὸ οἶκο ποὺ κατεῖχε τὸ ἱερὸ κειμήλιο. Ἡ εἰκόνα θὰ ἐπιστρέψει σὺντομα στὴν Κύπρο.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191