30 Σεπτεμβρίου 2010

Στίς 30 Σεπτεμβρίου 2010 παρουσιάστηκε ἀπό τίς Ἐκκλησιές τῆς Εὐρώπης (ΚΕΚ, COMECE CARITAS EUROPE) στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σεμινάριο μέ τίτλο «Νέοι τρόποι αλληλεγγύης».

Στό σεμινάριο παρουσιαστήκαν δεκατέσσερεις προτάσεις πρός τούς πολιτικούς οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦκοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Τό σεμινάριο ἔγινε ὑπό τήν αἰγίδα του προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jerzy Busek καί συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁἘπίσκοπος Laszlo Tokes, Εὐρωβουλευτής καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου Reinhard Marx, Ἀντιπρόεδρος τῆς COMECE, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Andre Dupuy, Ἀποστολικός Νούντσιος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὁ κ. Philippe Courard, Ὑπουργόςτοῦ Βελγίου γιά θέματα κοινωνικῆς ἔνταξης καί καταπολέμησης τῆς φτώχειας, ὁ κ. Gyula Hegyi, Σύμβουλος τοῦ Ἐπιτρόπου Lazslo Andor, ὁ κ. Otmar Karas Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (ΕΛΚ), ὑπεύθυνος γιά τόν διαθρησκειακό καί διαπολιτισμικό διάλογο τοῦ ΕΛΚ, καί οἱ εὐρωβουλευτές κ. Anna Zaborska, κ. Jean Lambert καί ἡ κ. Συλβάνα Ράπτη.

Ὁ κ. Jerzy Busek πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τόνισε μεταξύ άλλων ὅτι « τά 2000 χρόνια διακονίας τῶν Ἐκκλησιῶν πρέπει νάβοηθήσουν τούς πολιτικούς νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους γιά τό μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ένωσης, ἡ ὁποία ἔχει μόνο ἑξήντα χρόνια ζωῆς». Ἐπιπλέον τονίστηκε ἀπό ὅλους ὅτι οἱ δεκατέσσερεις αὐτές πολιτικές προτάσεις εἶναι σημαντικές γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἑνώση,καί ἐπιβεβαιώνουντήν συνύπαρξη καί τήν συνεργασία τόσο τῶν ἐκκλησιῶν ὅσο καί τῶν πολιτικῶν γιά τήν ἐπίλυση κοινωνικῶν προβλημάτων ὅπως ἡ φτώχεια καίὁ κοινωνικός ἀποκλεισμός.

Ἡ ἐκκλησιά τῆς Κύπρου ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἷς τήν Εὐρωπαϊκή Ἑνώση.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191