Στόχοι τού Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση

Τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει συσταθεῖ μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τό 2007.

Τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο διατηρητέο κτήριο στίς Βρυξέλλες στήν Πλατεῖα Ambiorix 2. Στό κτήριο, κατά τό παρελθόν, ἐπί σειρά ἐτῶν στεγάσθηκε ἡ Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἔχει ἀνακαινιστεῖ καί ὀργανωθεῖ κατά τρόπο πού νά ἀνταποκρίνεται στούς στόχους καί δραστηριότητες τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Θα εγκαινιασθεί ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ στίς 18 Μαρτίου 2009.

Οἱ στόχοι τοῦ Γραφείου εἶναι:

  • Ἡ προβολή καί παρουσίαση τῆς συνεχιζόμενης γιά τριανταπέντε χρόνια παράνομης κατοχῆς ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα τῶν χριστιανικῶν χώρων λατρείας καί ἄλλων χριστιανικῶν μνημείων πού βρίσκονται στό βόρειο τμῆμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
  • Ἡ ἐνημέρωση γιά τήν συνεχιζόμενη καταστροφή, βεβήλωση καί λεηλασία τῶν μνημείων αὐτῶν ἀπό τόν τουρκικό στρατό κατοχῆς καί τό παράνομο «ψευδοκράτος». Ἡ ἐνημέρωση γιά τήν κλοπή καί παράνομη ἐξαγωγή πέραν τῶν 20 χιλιάδων βυζαντινῶν εἰκόνων, βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν καί ἄλλων βυζαντινῶν κειμηλίων ἀπό τούς χώρους λατρείας, στούς ὁποίους βρίσκονταν μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 1974. Ἀρκετά ἀπό αὐτά ἐντοπίστηκαν σέ εὐρωπαϊκούς καί ἄλλους δημοπρατικούς οἴκους καί μετά ἀπό συντονισμένες προσπάθειες ἔχουν ἐπαναπατρισθεῖ.
  • Ἡ παρακολούθηση ὅλων τῶν θεμάτων πού ἔχουν σχέση μέ τίς δραστηριότητες, ἔρευνες καί ἐξελίξεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί ἐνδιαφέρουν τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μέ στόχο τήν διατύπωση προτάσεων καί εἰσηγήσεων πρός τίς ἁρμόδιες εὐρωπαϊκές καί ἄλλες ἀρχές.
  • Ἡ συμμετοχή στόν διάλογο γιά τήν εἰρήνη, συμφιλίωση καί συνεργασία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σ'αὐτό τό πλαίσιο ἐνισχύονται καί ὑποστηρίζονται πολιτιστικές καί ἄλλες ἀνθρωπιστικές δραστηριότητες μέ σεβασμό στήν ἰδιαιτερότητα τῶν ἐθνικῶν καί πολιτιστικῶν ταυτοτήτων τῆς Εὐρώπης.
  • Ἡ προβολή καί ὑποστήριξη τοῦ πνευματικοῦ, πολιτιστικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μέσα ἀπό τά θεσμικά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί κάθε ἄλλου εὐρωπαϊκοῦ φορέα.
  • Ἡ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν, θρησκευτικῶν ὀργανώσεων, μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων καί ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν πού δραστηριοποιοῦνται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
  • Ἡ συμμετοχή σέ δραστηριότητες πού προωθοῦνται σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο καί ἀφοροῦν τήν θρησκευτική, πνευματική καί οἰκονομική ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καί τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου. Ἀπώτερος στόχος, ἡ ἐνίσχυση τῶν ἀρχῶν τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ μέσα σ' ἕνα πνεῦμα πού στρέφεται κατά τῆς ξενοφοβίας καί τῶν φυλετικῶν διακρίσεων.
  • Ἡ συμβολή στήν διοργάνωση διαφόρων ἐκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κ.ἄ.), ἐμπνευσμένων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας παράδοση, τήν ἱστορία καί τήν τέχνη.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191