Συντελεστές της Έκθεσης

Διοργανωτής: Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
Επιμελητής της έκθεσης: δρ Ιωάννης Ηλιάδης
Σχεδιασμός πινάκων και ενημερωτικού φυλλαδίου: Δώρος Κακουλλής
Εκτύπωση: Lithocare
Κείμενα: δρ Ιωάννης Ηλιάδης
Μεταφράσεις: Ρέα Φραγκοφίνου (αγγλικά), Πασχαλία Χατζή (γαλλικά), δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου (γερμανικά), Giovanni Ricciardi (ιταλικά).
Πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό:
Αρχείο Γραφείου Καταγραφής Βυζαντινών Εικόνων και Ιερών Σκευών των Ιερών Ναών (Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου)
Αρχείο δρ. Ιωάννη Α. Ηλιάδη
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Δημοσιευμένο φωτογραφικό υλικό:
Χ. Χοτζάκογλου, Τα θρησκευτικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο, Λευκωσία 2008
Αιδ. Δ. Δημοσθένους, Εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου, Λευκωσία 2005
Χρ. Χατζηχριστοδούλου (επιμ.), Τα χριστιανικά μνημεία στη μητροπολιτική περιφέρεια Κυρηνείας, Λευκωσία 2008.
Βυζαντινό Μουσείο και Πινακοθήκη Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία Κύπρος,
Τηλ. 22430008, Τηλεομ. 22430667. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.makariosfoundation.org.cy


Contributors to the Exhibition

Organiser: Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation
Curator: Dr. Ioannis Eliades
Design of boards and informative material: Doros Kakoullis
Printing: Lithocare
Texts: Dr Ioannis Eliades
Translations: Rhea Frangofinou (English) , Paschalia Hatzi (french), dr. Charalambos Chotzakoglou (German) , Giovanni Ricciardi (Italian).
Original photographic material:
Archive of the Records’ Office for Byzantine Icons and Sacred Vessels of the Churches (Archbishopric of Cyprus)
Archive of Dr Ioannis Eliades
Department of Antiquities
Published photographic material: Ch. Chotzacoglou, Religious monuments in occupied Cyprus, Nicosia 2008
Rev. D. Demosthenous, Churches of occupied Cyprus, Nicosia 2005
Chr. Hadjichristodoulou (editor), Christian monuments in the metropolitan area of Kyrenia, Nicosia 2008
Byzantine Museum and Art Gallery of the Archbishop Makarios III Foundation
Arch. Kyprianos Square, P. O. Box 21269, 1505 Nicosia Cyprus
Tel. 22430008, Fax 22430667, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.makariosfoundation.org.cy


Les facteurs de l’ exposition

Organisateur: Musée Byzantin de l’établissement d’ Archevêque Makarios III
Surveillant de l’ exposition: Dr. Ioannis Eliades
Traductions: Rea Frangofinou (anglais), , Paschalia Hatzi (français), dr. Charalambos Chotzakoglou (allemand), Giovanni Ricciardi (Italien)
Materiel photographique prototype:
Archive du bureau de l’ enregistrement des icones Byzantines et ustensiles saints de l’ église (Saint Archevêché de Chypre)
Archive dr. Ioannis Eliades
Department Archeologique
Matériel photographique publié:
Ch. Chotzakoglou, Les monuments religieux à Chypre occupée, Nicosie 2008.
Rev. D. Demosthenous, Églises de Chypre occupée, Nicosie 2008.
Chr. Hadjichristodoulou (surveillant), Les monuments chrétiens dans la périphérie métropolitaine de Kyrenia, Nicosie 2008.
Musée byzantin et galerie de tableaux de l’ établissement d’ Archevêque Makarios III. Place d’ arch. Kyprianos, P. O. Box 21269, 1505 Nicosie Chypre
Tel. 22430008, Fax 22430667, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.makariosfoundation.org.cy


Über die Photoausstellung

Organisation: Byzantinisches Museum der Kulturstiftung Makarios III.
Kurator der Ausstellung: Dr. Ioannis Eliades
Layout der Tafel und des Informationblattes: Doros Kakoullis
Druck: Lithocare
Texte: Dr. Ioannis Eliades
Übersetzungen: Rea Fragkophinou (Englisch), Paschalia Hatzi (Französisch), Dr. Charalampos G. Chotzakoglou (Deutsch), Giovanni Ricciardi (Italienisch) Ursprüngliches
Photomaterial: Abteilung für Katalogisierung der byzantinischen Ikonen und kirchlichen Kunstschätzen (Erzbistum Zyperns) Photoarchiv Dr Ioannis Eliades Denkmalschutzamt Zyperns
Publiziertes Photomaterial:
Ch. Chotzakoglou, Religious monuments in Turkish-occupied Cyprus, Lefkosia 2008.
Vater D. Demosthenous, Churches of occupied Cyprus, Lefkosia 2005. (ed. Chr. Hadjichristodoulou), Τα χριστιανικά μνημεία στη μητροπολιτική περιφέρεια Κυρηνείας (Christian Monuments in the metropolitan area of Kyrenia), Lefkosia 2008.
Byzantinisches Museum und Pinakothek der Kulturstiftung Erzbischof Makarios III.,
Plateia Arch. Kypriakou, 21269, CY-1505 Lefkosia, Zypern
Tel. +357 22 430008, Fax +357 22 430667. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.makariosfoundation.org.cy


Ιdentità della Mostra

Organizzazione: Museo Bizantino del Museo Bizantino della Fondazione Arcivescovo Makarios III
Curatore: Dr. Ioannis Eliades
Grafico: Doros Kakoullis
Stampa: Lithocare
Testi: Dr Ioannis Eliades
Traduzioni: Rhea Frangofinou (Inglese), Paschalia Hatzi (Francese), dr. Charalambos Chotzakoglou (Tedesco) , Giovanni Ricciardi (Italiano)
Materiale fotografico:
Archive of the Records’ Office for Byzantine Icons and Sacred Vessels of the Churches (Archbishopric of Cyprus)
Archive of Dr Ioannis Eliades
Department of Antiquities
Materiale fotografico già publicato:
Ch. Chotzacoglou, Religious monuments in occupied Cyprus, Nicosia 2008
Rev. D. Demosthenous, Churches of occupied Cyprus, Nicosia 2005
Chr. Hadjichristodoulou (editor), Christian monuments in the metropolitan area of Kyrenia, Nicosia 2008
Museo Bizantino del Museo Bizantino della Fondazione Arcivescovo Makarios III
Arch. Kyprianos Square, P. O. Box 21269, 1505 Nicosia, Cipro
Tel. 22430008, Fax 22430667, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.makariosfoundation.org.cy

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191